Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

NGC 4993: Thiên hà nơi xảy ra một vụ nổ lịch sử

Những chấm sáng màu đỏ, chúng không có mặt ở đó vào trước đây. Bạn có thấy một chấm màu đỏ cam ở phía trên bên trái của trung tâm thiên hà NGC 4993 không? Khi quét qua vùng trời rộng lớn để tìm những đối tượng quang học cho sự kiện sóng hấp dẫn GW170817 hồi tháng 8, thì sự xuất hiện của chấm sáng nhạt này nhanh chóng trở thành một thứ quan trọng trong lịch sử.

NGC 4993: Thiên hà nơi xảy ra một vụ nổ lịch sử. Hình ảnh: NASA & ESA.
NGC 4993: Thiên hà nơi xảy ra một vụ nổ lịch sử. Hình ảnh: NASA & ESA.

Đó là vị trí chính xác của GW170817. Sự xuất hiện của nó cho phép các kính thiên văn lớn của con người có cơ hội kiểm chứng sóng điện từ lần đầu tiên được phát ra từ một sự kiện sóng hấp dẫn, một sự kiện đưa ra bằng chứng rõ ràng về một vụ nổ kilonova và một vụ nổ tia gamma, vụ nổ được tạo thành ngay sau vụ sáp nhập của hai sao neutron.

Hình ảnh hôm nay là thiên hà NGC 4993 được chụp bởi Kính Viễn vọng Không gian Hubble, cho thấy vụ nổ đó vào vài ngày kể từ khi nó xảy ra. Sự tiếp diễn của nó sau đó được tiếp tục quan sát và phân tích, như: tính chất vật lý của vụ nổ, những nguyên tố nặng được hình thành, sự giống nhau của tốc độ bức xạ hấp dẫn và ánh sáng, cũng như hiệu chỉnh để tạo thành một phương pháp mới nhằm xác định những thiên thể có khoảng cách lớn trong vũ trụ.

> Tải hình lớn

Tuấn Anh
theo APOD