Header Ads

Lần nguyệt thực tiếp theo ở Việt Nam là khi nào?

Lần nguyệt thực tiếp theo ở Việt Nam là khi nào?Việt Nam chúng ta vừa quan sát được hiện tượng nguyệt thực một phần vào sáng 8 tháng 8 vừa qua. Vậy khi nào sẽ xảy ra nguyệt thực lần nữa ở Việt Nam? Mời bạn xem thông tin những lần nguyệt thực tiếp theo có thể quan sát được trong nước tại bài viết này.

Hình ảnh Nguyệt thực toàn phần tối 4/4/2015 ở Bến Tre bởi bạn Trúc Nguyễn chụp bằng máy Canon 70D qua ống kính 55-250.
Hình ảnh Nguyệt thực toàn phần tối 4/4/2015 ở Bến Tre bởi bạn Trúc Nguyễn chụp bằng máy Canon 70D qua ống kính 55-250. Xem bài đăng.

   31/01/2018.  Nguyệt thực toàn phần.
• Các mốc thời gian (giờ Việt Nam)
17:51. Pha nửa tối bắt đầu
18:48. Pha một phần bắt đầu
19:51. Pha toàn phần bắt đầu
20:29. Cực đại nguyệt thực
21:07. Pha toàn phần kết thúc
22:11. Pha một phần kết thúc
23:08. Pha nửa tối kết thúc

• Tổng thời gian diễn ra
Tổng thời gian nguyệt thực: 5 giờ, 17 phút.
Tổng thời gian pha một phần: 2 giờ, 7 phút.
Tổng thời gian pha toàn phần: 1 giờ, 16 phút.

• Địa điểm quan sát được trọn vẹn
Toàn bộ Việt Nam, Châu Á - Thái Bình Dương, Alaska (Hoa Kỳ).

   28/07/2018.  Nguyệt thực toàn phần.
• Các mốc thời gian (giờ Việt Nam)
00:14. Pha nửa tối bắt đầu
01:24. Pha một phần bắt đầu
02:30. Pha toàn phần bắt đầu
03:21. Cực đại nguyệt thực
04:13. Pha toàn phần kết thúc
05:19. Pha một phần kết thúc
06:28. Pha nửa tối kết thúc

• Tổng thời gian diễn ra
Tổng thời gian nguyệt thực: 6 giờ, 14 phút.
Tổng thời gian pha một phần: 2 giờ, 12 phút.
Tổng thời gian pha toàn phần: 1 giờ, 43 phút.

• Địa điểm quan sát được trọn vẹn
Toàn bộ Việt Nam, Nam Á, Trung Đông, Đông Phi, Trung Phi, Nam Phi.

   17/07/2019.  Nguyệt thực một phần.
• Các mốc thời gian (giờ Việt Nam)
01:43. Pha nửa tối bắt đầu
03:01. Pha một phần bắt đầu
04:30. Cực đại nguyệt thực
05:59. Pha một phần kết thúc
07:17. Pha nửa tối kết thúc

• Tổng thời gian diễn ra
Tổng thời gian nguyệt thực: 5 giờ, 34 phút.
Tổng thời gian pha một phần: 2 giờ, 58 phút.

• Địa điểm quan sát được trọn vẹn
Trừ Bắc Mỹ, Bắc Băng Dương và viễn đông Nga, phần còn lại của thế giới đều quan sát được.

   26/05/2021.  Nguyệt thực toàn phần.
• Các mốc thời gian (giờ Việt Nam)
15:47. Pha nửa tối bắt đầu
16:44. Pha một phần bắt đầu
18:11. Pha toàn phần bắt đầu
18:18. Cực đại nguyệt thực
18:25. Pha toàn phần kết thúc
19:52. Pha một phần kết thúc
20:49. Pha nửa tối kết thúc

• Tổng thời gian diễn ra
Tổng thời gian nguyệt thực: 5 giờ, 2 phút.
Tổng thời gian pha một phần: 2 giờ, 53 phút.
Tổng thời gian pha toàn phần: 14 phút.

• Địa điểm quan sát được trọn vẹn
Thái Bình Dương, New Zealand và Úc quan sát được cả đêm; Ấn Độ, Đông Á và Đông Nam Á quan sát được nửa sau của nguyệt thực lúc Mặt Trăng mới mọc; Châu Mỹ quan sát được nửa đầu của nguyệt thực lúc Mặt Trăng sắp lặn.

   19/11/2021.  Nguyệt thực một phần.
• Các mốc thời gian (giờ Việt Nam)
13:02. Pha nửa tối bắt đầu
14:18. Pha một phần bắt đầu
16:02. Cực đại nguyệt thực
17:47. Pha một phần kết thúc
19:03. Pha nửa tối kết thúc

• Tổng thời gian diễn ra
Tổng thời gian nguyệt thực: 6 giờ, 2 phút.
Tổng thời gian pha một phần: 3 giờ, 28 phút.

• Địa điểm quan sát được trọn vẹn
Trừ Châu Phi, khu vực Trung Đông và Đông Âu, phần còn lại của thế giới đều quan sát được.

Quang Niên