Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Những poster lấy cảm hứng từ hệ hành tinh TRAPPIST-1

Những poster lấy cảm hứng từ hệ hành tinh TRAPPIST-1NASA vừa công bố một khám phá lịch sử, họ đã tìm thấy 7 ngoại hành tinh có kích cỡ tương đương với Trái Đất chuyển động quanh một ngôi sao lùn cách chúng ta chỉ 39 năm ánh sáng, và đặc biệt hơn khi cả 7 ngoại hành tinh này đều có khả năng tồn tại sự sống.

Trong số 7 hành tinh, đặc biệt có 3 hành tinh đá giống như Trái Đất và nằm trọn trong vùng có khả năng cao để tồn tại và phát triển sự sống. Sao mẹ TRAPPIST-1 là một ngôi sao lùn, khá mờ nhạt và không mấy ấm áp.

Do ngôi sao mẹ không tỏa nhiều sức nóng như Mặt Trời, nên cả thảy 7 hành tinh đều nằm rất gần với ngôi sao mẹ của chúng. Điều này khiến chu kỳ quỹ đạo của mỗi hành tinh đều rất ngắn, chỉ mất từ 1,5 ngày đến 2,4 ngày đối với 6 hành tinh gần nhất, và 20 ngày của hành tinh xa nhất.

> Bạn có thể đọc bài viết chi tiết ở đây: Phát hiện 7 hành tinh cỡ Trái Đất chuyển động quanh sao lùn gần chúng ta. Đây là một chủ đề thật sự rất hấp dẫn những họa sĩ, và đây là những poster lấy cảm hứng từ phát hiện lịch sử này.

Bạn đã sẵn sàng cho một kỳ nghỉ dài ngày trên TRAPPIST-1e? Hình ảnh: IoA/Amanda Smith.

Hình ảnh: IoA/Amanda Smith.
Hình ảnh: IoA/Amanda Smith.

Hình ảnh: IoA/Amanda Smith.
Hình ảnh: IoA/Amanda Smith.

So sánh tương quan quỹ đạo của các hành tinh trong hệ TRAPPIST-1 và Hệ Mặt Trời. Hình ảnh: IoA/Amanda Smith.
So sánh tương quan quỹ đạo của các hành tinh trong hệ TRAPPIST-1 và Hệ Mặt Trời. Hình ảnh: IoA/Amanda Smith.

So sánh tương quan kích thước của sao TRAPPIST-1 với Mặt Trời (nền xanh đậm) và của các hành tinh trong hệ TRAPPIST-1 với Trái Đất. Hình ảnh: IoA/Amanda Smith.
So sánh tương quan kích thước của sao TRAPPIST-1 với Mặt Trời (nền xanh đậm) và của các hành tinh trong hệ TRAPPIST-1 với Trái Đất. Hình ảnh: IoA/Amanda Smith.

So sánh tương quan kích thước của các hành tinh với ngôi sao chủ tương ứng của hệ TRAPPIST-1 và Hệ Mặt Trời. Hình ảnh: IoA/Amanda Smith.
So sánh tương quan kích thước của các hành tinh với ngôi sao chủ tương ứng của hệ TRAPPIST-1 và Hệ Mặt Trời. Hình ảnh: IoA/Amanda Smith.

So sánh tương quan kích thước quỹ đạo và chu kỳ quỹ đạo của các vệ tinh lớn nhất của Sao Mộc và các hành tinh trong hệ TRAPPIST-1. Hình ảnh: IoA/Amanda Smith.
So sánh tương quan kích thước quỹ đạo và chu kỳ quỹ đạo của các vệ tinh lớn nhất của Sao Mộc và các hành tinh trong hệ TRAPPIST-1. Hình ảnh: IoA/Amanda Smith.

So sánh tương quan khoảng cách giữa những thiên thể trong các hệ: hệ vệ tinh lớn nhất của Sao Mộc, Hệ Mặt Trời và hệ TRAPPIST-1. Tỷ lệ đã được thay đổi khi so sánh chung nhưng tỷ lệ của từng hệ là đúng. Hình ảnh: IoA/Amanda Smith.
So sánh tương quan khoảng cách giữa những thiên thể trong các hệ: hệ vệ tinh lớn nhất của Sao Mộc, Hệ Mặt Trời và hệ TRAPPIST-1. Tỷ lệ đã được thay đổi khi so sánh chung nhưng tỷ lệ của từng hệ là đúng. Hình ảnh: IoA/Amanda Smith.

Bạn có thể xem hình lớn tại đây.

Khánh Duy
Theo TRAPPIST.one