Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Lịch thiên văn năm 2017

Như vậy là năm 2016 sắp kết thúc và chúng ta đã bước qua năm 2017. Năm 2016 khép lại với rất nhiều sự kiện thiên văn như những lần giao hội cực gần của những thiên thể, những lần nhật/nguyệt thực một/bán/toàn phần trên toàn thế giới và những cơn mưa sao băng rực rỡ. Và năm 2017 thì sao?

Lịch thiên văn năm 2017.
Lịch thiên văn Ftvh năm 2017.

Chúng ta hãy cùng điểm qua những sự kiện bên dưới đây nhé. Chú ý:
• Dưới đây là bản rút ngắn của Lịch thiên văn Ftvh năm 2017 đầy đủ. Bạn có thể xem bản đầy đủ ở: http://2017.lichthienvan.ftvh.org/
• Thời gian bên dưới đây đã được chuyển đổi sang giờ Việt Nam, tức là múi giờ UTC+7.

>  Bạn hãy bấm vào tên sự kiện để xem thông tin cụ thể về sự kiện đó nhé.

  Tháng 1 
4/1. Mưa sao băng Quadrantid
4/1. Trái Đất tới điểm cận nhật
12/1. Trăng tròn tháng Chạp
12/1. Sao Kim nằm xa nhất về hướng đông
19/1. Sao Thủy nằm xa nhất về hướng tây
28/1. Trăng mới tháng Giêng
     > Lịch thiên văn Ftvh năm 2017: http://2017.lichthienvan.ftvh.org/

  Tháng 2 
11/2. Trăng tròn tháng Giêng
11/2. Nguyệt thực nửa tối
26/2. Nhật thực hình khuyên (VN không quan sát được)
26/2. Trăng mới tháng Hai
     > Lịch thiên văn Ftvh năm 2017: http://2017.lichthienvan.ftvh.org/

  Tháng 3 
12/3. Trăng tròn tháng Hai
20/3. Xuân phân
28/3. Trăng mới tháng Ba
     > Lịch thiên văn Ftvh năm 2017: http://2017.lichthienvan.ftvh.org/

  Tháng 4 
1/4. Sao Thủy nằm xa nhất về hướng đông
8/4. Sao Mộc đạt vị trí trực đối
11/4. Trăng tròn tháng Ba
13/4. Quan sát tốt Omega Centauri
23/4. Mưa sao băng Lyrid
26/4. Trăng mới tháng Tư
     > Lịch thiên văn Ftvh năm 2017: http://2017.lichthienvan.ftvh.org/

  Tháng 5 
6/5. Mưa sao băng Eta Aquarid 
6/5. Sao chổi C/2015 ER61 (PANSTARRS) đạt độ sáng lớn nhất
11/5. Trăng tròn tháng Tư
18/5. Sao Thủy nằm xa nhất về hướng tây
26/5. Trăng mới tháng Năm
     > Lịch thiên văn Ftvh năm 2017: http://2017.lichthienvan.ftvh.org/

  Tháng 6 
3/6. Sao Kim nằm xa nhất về hướng tây
9/6. Trăng tròn tháng Năm
15/6. Sao Thổ đạt vị trí trực đối
21/6. Hạ chí
24/6. Trăng mới tháng Sáu
     > Lịch thiên văn Ftvh năm 2017: http://2017.lichthienvan.ftvh.org/

  Tháng 7 
4/7. Trái Đất tới điểm viễn nhật
9/7. Trăng tròn tháng Sáu
23/7. Trăng mới tháng Sáu (nhuận)
29/7. Mưa sao băng Delta Aquarid
30/7. Sao Thủy nằm xa nhất về hướng đông
     > Lịch thiên văn Ftvh năm 2017: http://2017.lichthienvan.ftvh.org/

  Tháng 8 
8/8. Trăng tròn tháng Sáu (nhuận)
8/8. Nguyệt thực một phần
13/8. Mưa sao băng Perseid
22/8. Nhật thực toàn phần (VN không quan sát được)
22/8. Trăng mới tháng Bảy
     > Lịch thiên văn Ftvh năm 2017: http://2017.lichthienvan.ftvh.org/

  Tháng 9 
5/9. Sao Hải Vương đạt vị trí trực đối
6/9. Trăng tròn tháng Bảy
12/9. Sao Thủy nằm xa nhất về hướng tây
20/9. Trăng mới tháng Tám
23/9. Thu phân
     > Lịch thiên văn Ftvh năm 2017: http://2017.lichthienvan.ftvh.org/

  Tháng 10 
1/10. Quan sát tốt Thiên hà Andromeda
6/10. Trăng tròn tháng Tám
14/10. Quan sát tốt Thiên hà Tam giác
20/10. Trăng mới tháng Chín
20/10. Sao Thiên Vương đạt vị trí trực đối
21/10. Mưa sao băng Orionid
     > Lịch thiên văn Ftvh năm 2017: http://2017.lichthienvan.ftvh.org/

  Tháng 11 
4/11. Trăng tròn tháng Chín
5/11. Mưa sao băng Taurid
17/11. Quan sát tốt Cụm sao Pleiades
18/11. Mưa sao băng Leonid
18/11. Trăng mới tháng Mười
24/11. Sao Thủy nằm xa nhất về hướng đông
     > Lịch thiên văn Ftvh năm 2017: http://2017.lichthienvan.ftvh.org/

  Tháng 12 
3/12. Trăng tròn tháng Mười
14/12. Mưa sao băng Geminid
18/12. Trăng mới tháng Mười một
21/12. Đông chí
     > Lịch thiên văn Ftvh năm 2017: http://2017.lichthienvan.ftvh.org/

Bạn hãy chú ý:
• Trên đây là bản rút ngắn của Lịch thiên văn Ftvh năm 2017 đầy đủ. Bạn có thể xem bản đầy đủ ở: http://2017.lichthienvan.ftvh.org/
• Thời gian bên trên đây đã được chuyển đổi sang giờ Việt Nam, tức là múi giờ UTC+7.