Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Infographic: Bộ sưu tập ngoại hành tinh

Infographic: Bộ sưu tập ngoại hành tinhThế giới ngoại hành tinh luôn đầy những hành tinh kì lạ và tuyệt vời. Đây là infographic bộ sưu tập những hành tinh kì lạ nhất trong vũ trụ.

Infographic: Bộ sưu tập ngoại hành tinh. Đồ họa: Futurism. Việt hóa: Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay.
Infographic: Bộ sưu tập ngoại hành tinh.
Đồ họa: Futurism. Việt hóa: Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay.

Quang Niên