Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Hình ảnh Cụm thiên hà Antlia

Những thiên hà nằm rải rác trong hình ảnh này thuộc một cụm thiên hà được gọi là Cụm thiên hà Antlia. Đây là cụm thiên hà gần thứ ba với chúng ta, sau cụm thiên hà Virgo và Fornax.

Cụm thiên hà Antlia. Image credit: Rolf Olsen.
Cụm thiên hà Antlia.
Image credit: Rolf Olsen.

Cụm thiên hà Antlia nằm trong chòm sao Antlia (Tức đồng, hay Máy bơm), được cho là có liên quan chặt chẽ với một phần của thiên hà xoắn ốc khổng lồ Abell S0636 kéo dài 2 triệu năm ánh sáng và cách chúng ta 130 triệu năm ánh sáng. Cụm thiên hà này có hai thiên hà nổi bật, nằm ở vị trí giữa-dưới và trái-trên trong hình này, cùng hơn 200 thiên hà thành viên khác, nhưng không có một thiên hà nào ở trung tâm để chi phối.

Những dải màu đỏ ở bên trái hình thật ra nằm ở cách khá xa và không liên quan đến cụm thiên hà, nó được cho là tàn dư của một vụ nổ siêu tân tinh trong quá khứ. Hình ảnh này được chụp ở đảo quốc Tân Tây Lan, được chồng ghép rất nhiều hình phơi sáng với nhau, với tổng thời gian phơi sáng lên đến hơn 150 giờ trong suốt 6 tháng.

Image credit: Rolf Olsen.

Tải hình lớn

Quang Niên
Theo APOD