Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Ngày này năm xưa: Lần đầu tiên chụp hình Trái Đất từ Mặt Trăng

Ngày 23 tháng 8 năm 1966, NASA công bố hình ảnh Trái Đất nhìn từ Mặt Trăng được chụp bởi Lunar Orbiter 1 khi nó đang thực hiện vòng quay thứ 16 quanh quỹ đạo của Mặt Trăng. Lúc này phi thuyền Lunar Orbiter 1 đang cách Trái Đất khoảng 380.000 km.

Hình ảnh đầu tiên của Trái Đất được chụp từ Mặt Trăng bởi tàu Lunar Orbiter 1. Credit: NASA.
Hình ảnh đầu tiên của Trái Đất được chụp từ Mặt Trăng bởi tàu Lunar Orbiter 1. Credit: NASA.
Lunar Orbiter 1 là một trong năm tàu vũ trụ quay quanh Mặt Trăng được đưa lên vệ tinh này vào thập niên 1960 bởi NASA. Sứ mệnh này chủ yếu là chụp hình nhằm thăm dò và chuẩn bị cho các sứ mệnh Apollo có người lái vào ba năm sau đó.

Mặc dù tấm hình không cho thấy rõ nhiều chi tiết về Trái Đất, nhưng nhân loại lúc đó hết sức kinh ngạc khi được nhìn thấy tấm hình. Năm 2008, NASA đã công bố phiên bản mới của hình ảnh năm 1966. Hình ảnh mới được sử dụng các công nghệ hiện đại nhằm làm rõ ràng các chi tiết trong hình ảnh gốc ban đầu.

Hình ảnh đầu tiên chụp Trái Đất từ Mặt Trăng vào năm 1966 được NASA phục hồi lại vào năm 2008. Credit: NASA.
Hình ảnh đầu tiên chụp Trái Đất từ Mặt Trăng vào năm 1966 được NASA phục hồi lại vào năm 2008. Credit: NASA.

+Anh Tuấn Nguyễn theo EarthSky