Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Sao Thủy ở gần chân trời

Bạn đã bao giờ quan sát Sao Thủy chưa? Bởi vì Sao Thủy ở rất gần Mặt Trời, nên nó không bao giờ đi lang thang quá xa trên bầu trời Trái Đất. Nếu hành tinh này di chuyển về xa nhất so với Mặt Trời, bạn sẽ thấy được nó nằm gần chân trời trong một thời gian ngắn trước khi Mặt Trời mọc hay sau khi Mặt Trời lặn.

Sao Thủy ở gần chân trời. Credit: Juan Carlos Casado.
Sao Thủy ở gần chân trời. Credit: Juan Carlos Casado.


Vì thế, vào một số thời gian nhất định trong năm, những người quan sát bầu trời thường đặt ra mục tiêu quan sát hay chụp hình Sao Thủy khi nó nằm gần đường chân trời. Như tấm hình bạn đang nhìn thấy, là đường đi của Sao Thủy qua nhiều ngày trong tháng 3 năm 2000. Hình ảnh được chụp ở Tây Ban Nha, điểm thấp nhất của Sao Thủy cách chân trời khoảng 10 độ.

Hiện nay, tháng 7 năm 2016, Sao Thủy đang lên cao dần qua mỗi buổi chiều sau khi Mặt Trời lặn, và nó đang nằm gần với Sao Kim. Ngày 16 tháng 8 tới sẽ là thời điểm tốt để bạn quan sát hành tinh nhỏ và gần Mặt Trời nhất.