Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Một số hố đen có thể sáng hơn những ngôi sao xung quanh

Một số hố đen có thể sáng hơn những ngôi sao xung quanh. Trong thực tế, các hố đen này có thể có một số đối tượng phát sáng bên ngoài chúng. Điều này có vẻ phản trực giác, bởi vì chúng ta đều biết rằng ánh sáng thậm chí còn không thể thoát khỏi các hố đen.

Một số hố đen có thể sáng hơn những ngôi sao xung quanh.

Nhưng những vật thể đang tỏa sáng đó, vô hình với ánh sáng quang học của mắt người, chúng xoay xung quanh các hố đen và được gọi là đĩa bồi đắp. Đĩa này được tạo nên từ bụi và khí mà hố đen đang hút vào bằng lực hấp dẫn của nó.

Khi hố đen hút một thiên thể nào đó, các vật chất của thiên thể sẽ quay quanh hố đen ở khu vực gần Chân Trời Sự Kiện, quá trình diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào lực hấp dẫn mạnh hay yếu. Ma sát làm vật chất nóng lên, đôi khi lên đến hàng triệu độ K, và phát ra ánh sáng cực kỳ sáng và các nhà thiên văn có thể thấy được qua các thiết bị hỗ trợ.

+Anh Tuấn Nguyễn theo io9, Cornell, Smithsonian, ESO, Curiosity