Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

#BầuTrờiĐêmNay 19/7/2016. Mặt Trời đi vào chòm sao Cancer từ ngày 20/7

Nếu bạn có thể nhìn thấy các ngôi sao vào ban ngày, bạn sẽ thấy Mặt Trời rời khỏi chòm sao Gemini (Hai anh em) và tiến vào chòm Cancer (Con cua) vào ngày 20 tháng 7 năm 2016. Mặt Trời sẽ nằm trong chòm sao Cancer cho đến 10 tháng 8 năm 2016, sau đó là thời gian Mặt Trời di chuyển vào chòm sao Leo (Sư tử).

#BầuTrờiĐêmNay 19/7/2016. Mặt Trời nằm ở chòm sao Cancer vào 20/7.
#BầuTrờiĐêmNay 19/7/2016. Mặt Trời nằm ở chòm sao Cancer vào 20/7.

Khi quan sát từ Trái Đất, Mặt Trời đi một vòng 360 độ qua phía trước 13 chòm sao hoàng đạo trong thời gian một năm. Tuy nhiên, sự chuyển động về phía đông của Mặt Trời qua nền các chòm sao hoàng đạo thực sự là sự phản ánh của việc hành tinh Trái Đất xoay quanh Mặt Trời.

Chúng ta biết rằng Trái Đất đi một vòng đầy đủ xung quanh Mặt Trời trong một năm. Nói cách khác rằng Trái Đất đi một vòng tròn đầy đủ xung quanh Mặt Trời, so với các chòm sao hoàng đạo, trong một năm thiên văn. Vì vậy, một năm thiên văn sau đó, vào ngày 20 tháng 7 năm 2017, Mặt Trời sẽ trở lại ranh giới của chòm sao Gemini và Cancer.

Nhiều người nghĩ rằng Mặt Trời bắt đầu đi vào chòm sao Cancer từ ngày 20/6, hay ngày Hạ chí. Nhưng trên thực tế, Mặt Trời đi vào chòm sao này trước, sau hoặc vào ngày 20/7.

Cung hoàng đạo Cự Giải bắt đầu vào ngày 20/6, tại sao trong thiên văn lại là 20/7 ? Nếu bạn có một cỗ máy thời gian và quay trở về năm 12 trước Công nguyên, bạn sẽ thấy Mặt Trời đi vào chòm sao Cancer đúng vào ngày 20/6, hoặc ngày Hạ chí. Tức là cung hoàng đạo Cự Giải bắt đầu vào ngày 20/6 được tính từ 2000 năm trước, cho đến nay.

Tiểu Hồ theo EarthSky