Header Ads

Hình ảnh Tinh vân Mắt mèo

Cách Trái Đất ba ngàn năm ánh sáng, có một ngôi sao đang hấp hối liên tục bắn ra ngoài lớp vỏ khí đầy màu sắc sặc sỡ. Hình ảnh này do Kính Viễn vọng Không gian Hubble chụp lại, cho thấy một tinh vân với tên gọi Tinh vân Mắt mèo – một trong những tinh vân hành tinh phức tạp nhất từng được biết đến.

Hình ảnh Tinh vân Mắt mèo. Tác giả : J. P. Harrington (U. Maryland) & K. J. Borkowski (NCSU) HST, NASA.
Hình ảnh Tinh vân Mắt mèo. Tác giả : J. P. Harrington (U. Maryland) & K. J. Borkowski (NCSU) HST, NASA.

Trong thực tế, những cấu trúc nhìn thấy được của tinh vân này thực sự rất phức tạp, các nhà thiên văn học cho rằng ở tâm của nó là một hệ sao đôi. Thuật ngữ tinh vân hành tinh gây hiểm nhầm, vì thực tế tinh vân hành tinh là lớp khí bụi được thổi bay ra khi một ngôi sao, chứ không phải một hành tinh, đang trong giai đoạn cuối của đời mình.

Tác giả : J. P. Harrington (U. Maryland) & K. J. Borkowski (NCSU) HST, NASA