Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Hành tích Analemma trên bầu trời sông Danube

Đường đi của Mặt Trời trong suốt một năm tạo thành một đường cong duyên dáng trên bầu trời Trái Đất, đường cong này được gọi là analemma. Hình dạng chữ số 8 của analemma đang nằm nghiêng trong hình ảnh chụp thể loại mắt cá từ sông Budapest, nước Hungary.

Hành tích Analemma trên bầu trời sông Danube. Credit: György Soponyai.
Hành tích Analemma trên bầu trời sông Danube. Tác giả: György Soponyai.

Vị trí của Mặt Trời được bắt đầu ghi nhận từ 11 giờ 44 phút sáng ngày 23 tháng 7 năm 2015, cho đến đúng giờ đó của ngày 4 tháng 7 năm 2016. Mặt Trời ngày Hạ chí nằm ở đỉnh trên cùng của số 8, điểm giữa thắt lại là ngày Xuân phân và Thu phân.

Với tuyết ở mặt đất, bạn có thể dễ dàng nhận ra thời điểm chụp hình tiền cảnh là vào một ngày mùa đông, cụ thể là ngày 7 tháng 1 năm 2016. Ngày này chỉ sau Đông chí vài ngày, nên bạn có thể thấy Mặt Trời nằm gần điểm dưới cùng của đường analemma.

Tác giả: György Soponyai.