Header Ads

Tàu Juno chụp hình Sao Mộc trước khi cập bến

Tàu vũ trụ Juno của NASA sẽ đến quỹ đạo của Sao Mộc trong vài ngày tới. Trước khi cập bến hành tinh khí khổng lồ, Juno đã chụp được hình Sao Mộc cùng bốn vệ tinh lớn nhất của hành tinh này.

Sao Mộc cùng bốn vệ tinh Io, Europa, Ganymede và Callisto được chụp bởi tàu Juno vào ngày 21/6. Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS.
Sao Mộc cùng bốn vệ tinh Io, Europa, Ganymede và Callisto được chụp bởi tàu Juno vào ngày 21/6. Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS.

Ngày 21 tháng 6 vừa qua, khi ở khoảng cách 10,9 triệu km so với Sao Mộc, thiết bị JunoCam của phi thuyền Juno đã chụp hình Sao Mộc cùng bốn vệ tinh nhóm Galileo là Io (i ngắn o), Europa, Ganymede và Callisto. Hình ảnh chụp không rõ nét, nhưng bạn vẫn có thể nhận ra được các thiên thể.

Juno đã đi qua hơn 2,8 tỷ cây số trong không gian suốt 5 năm qua. Nó sẽ đến Sao Mộc vào ngày Độc lập Hoa Kỳ 4/7 và sẽ có khoảng thời gian đáng nhớ khi làm việc tại hành tinh này. Bạn có thể đọc bài viết về phi thuyền Juno tại đây.