Header Ads

Bình minh trên Stonehenge

Hôm nay Mặt Trời đạt đến điểm xa nhất về hướng bắc trên bầu trời Trái Đất. Thời điểm này được gọi là một chí, là một thời điểm thiên văn đánh dấu sự thay đổi của các mùa – từ mùa xuân sang mùa hè ở bán cầu bắc và từ mùa thu sang mùa đông ở bán cầu nam.

Bình minh trên Stonehenge. Tác giả : Max Alexander, STFC, SPL.
Bình minh trên Stonehenge. Tác giả : Max Alexander, STFC, SPL.

Hình ảnh này được chụp vào ngày Hạ chí năm 2008 ở di tích Stonehenge của Anh quốc, một bức hình bình minh đẹp như tranh vẽ với sương mù, cây cối, những đám mây và những tảng đá được an tọa từ khoảng 4500 năm trước đây cùng với một quả cầu lửa đã 4,5 tỷ năm tuổi. Dù sự tiến động đã trải qua hơn 4 thiên niên kỷ qua, sự kiện Mặt Trời mọc lên ở Stonehenge vẫn mang ý nghĩa quan trọng.

Tác giả : Max Alexander, STFC, SPL