Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

ISS và Sao Thủy đi qua Mặt Trời

Một nửa bán cầu đã quan sát được hiện tượng Sao Thủy đi qua Mặt Trời với thời gian nhàn nhã đến 7 tiếng rưỡi, rất tiếc ở Việt Nam không quan sát được sự kiện này. Và đây là hình ảnh Sao Thủy đi qua Mặt Trời cùng với Trạm Không gian Quốc tế.

ISS và Sao Thủy đi qua Mặt Trời. Tác giả : Thierry Legault.
ISS và Sao Thủy đi qua Mặt Trời. Tác giả : Thierry Legault.

Sao Thủy đi qua Mặt Trời khá hiếm, chỉ 14 lần trong thế kỷ 21. Còn Trạm Không gian Quốc tế (ISS) đi qua Mặt Trời thì bạn có thể bắt gặp dễ dàng và thường xuyên hơn. Hình ảnh này được chụp tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. ISS đi qua Mặt Trời (khi quan sát từ Trái Đất) từ phía trên bên phải đến phía dưới bên trái trong thời gian 0,6 giây. Còn Sao Thủy là chấm tròn nhỏ nằm gần giữa hình.
Kích thước giữa ISS và Sao Thủy chỉ là kích thước biểu kiến khi quan sát từ Trái Đất, thực tế chúng có kích thước khác nhau và ISS cách mặt đất 450 km trong khi Sao Thủy cách chúng ta 84 triệu cây số.