Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Hình ảnh quá trình Sao Thủy đi qua Mặt Trời

Bạn đang xem hình ảnh Sao Thủy đi qua Mặt Trời khi quan sát từ Trái Đất. Hiện tượng này được gọi là Mercury Transit, lần cuối cùng nó diễn ra là vào năm 2006.

Hình ảnh quá trình Sao Thủy đi qua Mặt Trời. Tác giả : Dominique Dierick.
Hình ảnh quá trình Sao Thủy đi qua Mặt Trời. Tác giả : Dominique Dierick.

Bởi vì mặt phẳng quỹ đạo của Sao Thủy không trùng chính xác với mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất, nên Sao Thủy thường đi qua Mặt Trời như trong hình, nhưng nếu có Trái Đất nằm thẳng hàng nữa thì bạn sẽ quan sát được nó. Hình ảnh bạn đang xem được thực hiện vào lần quá cảnh của Sao Thủy vào 7 tháng 5 năm 2003 ở một ban công của căn nhà nào đó tại nước Bỉ. Quá trình này xảy ra không quá 5 giờ đồng hồ, 23 tấm hình được chụp cách nhau mỗi 15 phút một tấm. Bạn cũng có thể thấy được những vết đen Mặt Trời.

Ngày 9 tháng 5 năm 2016, miền bắc Việt Nam sẽ quan sát được một phần hiện tượng này. Lần tiếp theo là vào năm 2019 và lần tiếp theo Việt Nam có thể quan sát được là năm 2032.

Tác giả : Dominique Dierick