Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Có thể xảy ra 3 lần Thiên thực trong 1 tháng không ?

Trong một tháng ÂM lịch, dễ xảy ra 3 lần thiên thực với 2 lần nhật thực cùng 1 lần nguyệt thực, hay 2 lần nguyệt thực với 1 lần nhật thực. Từ năm 2000 tới năm 2050 có 14 lần như vậy. Tuy nhiên, ba lần thiên thực trong một tháng DƯƠNG lịch thì vô cùng hiếm.

Các pha Nhật thực một phần ở Việt Nam sáng 9/3/2016. Tác giả : @utthiccongnghe92 trên Tinhte.vn.
Các pha Nhật thực một phần ở Việt Nam sáng 9/3/2016. Tác giả : @utthiccongnghe92 trên Tinhte.vn.

Chuyên gia Fred Espenak chuyên về thiên thực của NASA cho biết rằng, chỉ có 12 tháng DƯƠNG lịch xảy ra 3 lần thiên thực trong suốt 500 năm, từ năm 1801 tới năm 2300. Rất hiếm ! Trong 12 lần đó thì gồm 6 lần là 2 nhật thực, 1 nguyệt thực và 6 lần là 2 nguyệt thực nửa tối, 1 nhật thực toàn phần.

Lần gần đây nhất chúng ta có ba lần thiên thực trong cùng tháng dương lịch là vào tháng 7 năm 2000, khi hai nhật thực một phần xảy ra vào 1/7 và 31/7 cùng một nguyệt thực toàn phần xảy ra vào 16/7 năm đó.

Trước năm 2000 tới 96 năm, vào tháng 3 năm 1904 cũng xảy ra ba lần thiên thực trong cùng một tháng dương lịch. Tháng 3 năm 1904 với hai nguyệt thực nửa tối vào 2/3 và 31/3 cùng một nhật thực hình khuyên vào 17/3 năm 1904.

Và lần tiếp theo nhân loại có thể chứng kiến 3 lần thiên thực trong một tháng dương lịch là vào tháng 12 năm 2206, tức sau 190 năm nữa. Tháng đó sẽ có hai lần nhật thực một phần vào ngày 1/12 và 30/12 cùng một lần nguyệt thực toàn phần vào 16/12.