Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Ngày này năm xưa : Ngày sinh nhà hóa học Dmitri Mendeleev - Cha đẻ Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Ngày 8 tháng 2 năm 1834, nhà hóa học và nhà phát minh Dmitri Ivanovich Mendeleev người Nga được sinh ra đời ở làng Verhnie Aremzyani, gần Tobolsk, thuộc Đế quốc Nga (Russian Empire). Ông nổi tiếng khắp thế giới vì là người đầu tiên sáng tạo ra Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, dựa vào bảng tuần hoàn này, ông đã dự đoán được tính chất của các nguyên tố còn chưa được phát hiện.

[Ftvh] Ngày này năm xưa - Ngày sinh nhà hóa học Dmitri Mendeleev - Cha đẻ Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Ngày này năm xưa - Ngày sinh nhà hóa học Dmitri Mendeleev - Cha đẻ Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Ông Mendeleev là con của Ivan Pavlovich Mendeleev và Maria Dmitrievna Mendeleeva (tên khi sinh Kornilieva). Ông nội là Pavel Maximovich Sokolov, một linh mục thuộc Giáo hội Chính thống giáo Nga từ vùng Tver. Ivan, cùng với các anh chị em, đã có tên họ mới khi tham gia chủng viện thần học.

Trước khi Mendeleev sáng tạo ra Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, đã có nhiều người khác thực hiện việc này và cho rằng các nguyên tố có tính chất tuần hoàn. John Newlands và Lothar Meyer đã xuất bản sách của họ để mô tả về những nguyên tố, nhưng do không dự đoán được nguyên tố nào mới và vẫn còn nhiều thiếu sót, dẫn tới chưa thuyết phục, nên các ý tưởng này không được chấp nhận.

Trong lúc làm nghề giáo viên vào cuối những năm 1860, Mendeleev viết sách về các nguyên tắc của hóa học và sắp xếp các nguyên tố theo tính chất hóa học, và ông đi tới ý tưởng về một Bảng tuần hoàn các nguyên tố. Trong khi ông sáng tạo ra bảng tuần hoàn đơn giản, ông không hề biết rằng những người khác cũng đang làm việc này như ông.

Ông đã lập bảng như sau, và từ đó ông phát triển thêm thành bản mở rộng của bảng tuần hoàn.

Ngày 6 tháng 3 năm 1869, ông Mendeleev ra mắt Viện Hóa học Nga với tựa đề của bài giới thiệu là Sự phụ thuộc giữa các Tính chất của Trọng lượng nguyên tử của các Nguyên tố (The Dependence between the Properties of the Atomic Weights of the Elements), mô tả các nguyên tố theo trọng lượng nguyên tử và hóa trị của chúng.

Sau đó ông xuất bản Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của tất cả các nguyên tố đã biết và dự đoán thêm nhiều nguyên tố chưa biết khác để hoàn thành bảng. Đối với các nguyên tố chưa biết, ông sử dụng hậu tố là eka, dvi, và tri (theo tiếng Phạn là một, hai, ba) để đặt tên cho chúng. Ý nghĩa của việc này là ông thể hiện sự biết ơn của mình với các nhà ngữ pháp tiếng Phạn của Ấn Độ cổ đại, những người đã tạo ra các lý thuyết phức tạp về ngôn ngữ dựa trên việc khám phá ra hai mô hình hai chiều của họ trong các âm cơ bản.

Ngoài ra, ông còn đưa ra những lý thuyết về sự tồn tại của hai nguyên tố hóa học trơ với trọng lượng nguyên tử nhỏ hơn hydro, ông cũng có đóng góp quan trọng cho việc xác định bản chất của những thành phần vô hạn như các dung dịch, ông được coi là người đưa hệ mét vào sử dụng tại Đế quốc Nga.

+Anh Tuấn Nguyễn, tham khảo Wikipedia