Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Các nguyên tố của bạn từ đâu mà tới ?

Hydro có trong cơ thể bạn hiện diện trong mỗi phân tử nước, tới từ Vụ nổ lớn (Big Bang). Không có nguồn hydro đáng kể nào khác trong vũ trụ. Carbon trong cơ thể bạn được tạo ra bởi phản ứng tổng hợp hạt nhân bên trong của các ngôi sao, oxy cũng vậy.

Các nguyên tố của bạn từ đâu mà tới ? Credit : Cmglee (Own work) CC BY-SA 3.0 or GFDL, via Wikimedia Commons.
Các nguyên tố của bạn từ đâu mà tới ? Credit : Cmglee (Own work) CC BY-SA 3.0 or GFDL, via Wikimedia Commons.

Phần lớn chất sắt trong cơ thể bạn được tạo thành từ các vụ nổ siêu tân tinh của những ngôi sao đã xảy ra từ xa xưa. Vàng từ trang sức của bạn được hình thành từ các ngôi sao neutron trong quá trình va chạm nhau, chúng trở thành những vụ nổ tia gamma trong thời gian ngắn. Các nguyên tố phosphorus và đồng đang hiện hữu trong cơ thể của chúng ta chỉ với một lượng nhỏ, nhưng nó rất cần thiết cho các hoạt động sống. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học này được đánh dấu bằng các màu riêng để cho bạn biết nguồn gốc của chúng từ đâu mà có. Bảng này cũng chứa vài nguyên tố vẫn còn đang tiếp tục nghiên cứu và tính toán, như đồng.