Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Ngày này năm xưa: Việt Nam Cộng hòa thay đổi múi giờ thành GMT +8

Vào 23 giờ ngày 31 tháng 12 năm 1959, nhà nước Việt Nam Cộng hòa chính thức đổi sang múi giờ GMT +8, giờ khắc đó đã trở thành nửa đêm ngày 1/1/1960. Tổng thống Ngô Đình Diệm của Việt Nam Cộng hòa đã ký sắc lệnh 362-TtP vào ngày 30/12 nhằm thay đổi múi giờ của miền nam Việt Nam vì lý do chính trị.

Dinh Độc Lập ở Sài Gòn năm 1961. Hình ảnh: manhhai/Flickr.
Dinh Độc Lập ở Sài Gòn năm 1961. Hình ảnh: manhhai/Flickr.

Trước thời Việt Nam Cộng hòa, ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã từng là thuộc địa của Pháp và được gọi là Đông Dương, nên thời gian của ba nước này cũng phải tuân theo 'mẫu quốc'. Ba nước này dùng chung một múi giờ, gọi là giờ Indochine Française, tức là giờ Đông Dương thuộc Pháp. Múi giờ này được lấy chuẩn theo Đài thiên văn Phù Liễn ở Hải Phòng từ năm 1906.

Nước Pháp đổi giờ Paris thành GMT +1 từ năm 1911, làm cho Đông Dương thuộc Pháp phải đổi theo thành múi giờ GMT +7. Năm 1940, chính phủ Vichy ở Pháp do Thống chế Philippe Pétain đứng đầu, đã đầu hàng Đức Quốc Xã. Chính quyền mới của Đức đặt cho Paris múi giờ GMT +2, nên giờ Đông Dương thuộc Pháp cũng bị thay đổi thành GMT +8.

Ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập do Chủ tịch Hồ Chính Minh đứng đầu. Chính quyền VNDCCH đã thay đổi múi giờ Việt Nam trở lại thành GMT +7, trong khi Lào và Campuchia vẫn chưa thay đổi múi giờ.

Ngày 21/7/1954, theo tuyên bố cuối cùng của Hiệp định Genève, nước Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai vùng tập trung quân sự. Lúc này ở miền bắc là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, thủ đô là Hà Nội. Ở miền nam là Quốc gia Việt Nam do Quốc trưởng Bảo Đại đứng đầu, thủ đô là Sài Gòn. Lúc này múi giờ của cả hai miền đều là GMT +7.

Ngày 26/10/1955, nước Việt Nam Cộng hòa được thành lập từ Quốc gia Việt Nam, đứng đầu là Tổng thống Ngô Đình Diệm, có thủ đô đặt ở Sài Gòn. Lúc này cả hai miền vẫn sử dụng chung múi giờ GMT +7.

Ngày 30/12/1959, Tổng thống Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh 362-TtP, thay đổi giờ Sài Gòn thành GMT +8 kể từ 23 giờ ngày 31/12 năm đó. Kể từ lúc đó, giờ Sài Gòn đi trước giờ Hà Nội là một tiếng. Sự thay đổi này là vì lý do chính trị, Việt Nam Cộng hòa sẽ theo múi giờ tư bản, cùng giờ với Singapore là một nước tư bản (nhưng cũng cùng giờ với Trung Quốc là một nước Cộng sản).

11 giờ rưỡi ngày 30/4/1975, lá cờ Việt Nam Cộng hòa trên nóc Dinh Độc lập đã bị hạ xuống, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thượng lên, nền Cộng hòa Việt Nam chính thức chấm dứt. Sự kiện này được tính theo giờ Sài Gòn, lúc đó ở Hà Nội chỉ mới 10 giờ rưỡi ngày 30/4.

Chính phủ Cách mạng Lâm thời sau khi tiếp quản miền nam Việt Nam, đã chỉnh lại giờ Sài Gòn thành GMT +7 từ ngày 13/6 năm 1975. Kể từ đó giờ Sài Gòn phải chạy chậm lại một tiếng để theo giờ Hà Nội. Năm 1976, cả hai miền Việt Nam thống nhất thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, từ đó nước Việt Nam thống nhất sử dụng múi giờ GMT +7, hay tên riêng là Vietnamese Standard Time cho tới ngày nay.

Tuấn Anh