Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Mưa sao băng Leonid trên núi Valley

Hình ảnh mưa sao băng Leonid trên núi Valley là một tấm hình phơi sáng khoảng 30 giây được chụp vào năm 2001, là năm mà mưa sao băng Leonid hoạt động rất tích cực.

Mưa sao băng Leonid trên núi Valley. Tác giả : Sean M. Sabatini.

Vào thời điểm đó, Trái Đất di chuyển qua một đám bụi khí đặc biệt nhiều, mà mỗi hạt có kích cỡ như những hạt cát, chúng là những mảnh vỡ của sao chổi Tempel-Tuttle, nên tỷ lệ sao băng lúc đó là mỗi giây cỡ một vệt. Những vệt sao băng xuất hiện song song nhau vì chúng đều rơi xuống Trái Đất từ một tiêu điểm từ chòm sao Leo (Sư tử). Trong năm 2015, mưa sao băng Leonid sẽ đạt cực điểm với khoảng 15 vệt sao băng mỗi giờ.

Tải hình lớn

Tác giả : Sean M. Sabatini