Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

NASA giới thiệu trang web đăng hình Trái đất mới mỗi ngày

Cho tới năm 1972, con người mới chánh thức được "thấy mặt" Trái Đất nhờ vào ảnh chụp từ sứ mệnh khám phá Mặt Trăng là Apollo 17, tuy nhiên kể từ đó đến nay, NASA cho biết là số lượng ảnh chụp hành tinh xanh của chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, ngày hôm qua họ giới thiệu trang web chỉ chuyên đăng hình Trái Đất, do tàu DSCOVR chụp mới mỗi ngày. Truy cập trang web chuyên hình ảnh đó đây : http://epic.gsfc.nasa.gov

Hình ảnh một phần bán cầu đông vào ngày 23 tháng 10 năm 2015. Hình ảnh bởi tàu DSCOVR của NASA.
Hình ảnh một phần bán cầu đông vào ngày 23 tháng 10 năm 2015. Hình ảnh bởi tàu DSCOVR của NASA.

Khi truy cập, các bạn sẽ được thấy hình mặt được chiếu sáng của Trái Đất, được chụp cách đó từ 12 đến 36 tiếng. Tàu DSCOVR là tàu quan sát thời tiết vũ trụ, nó đang bay cách mặt đất khoảng 1,6 triệu cây số.

Theo Tinh Tế