Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

4 năm đi với tốc độ ánh sáng sẽ tới sao gần Mặt Trời nhất

Nếu bạn có thể đi với tốc độ ánh sáng, thì bạn chỉ cần hơn 4 năm để tới được ngôi sao gần hệ Mặt Trời nhất. Ngôi sao đó chính là Alpha Centauri thuộc chòm sao Centaurus (Nhân mã), ngôi sao này cách chúng ta 93 triệu dặm.

[Ftvh] 4 năm đi với tốc độ ánh sáng sẽ tới sao gần Mặt Trời nhất.
4 năm đi với tốc độ ánh sáng sẽ tới sao gần Mặt Trời nhất.

Thực ra, nó không phải là một ngôi sao, mà nó là một hệ ba sao, ba ngôi sao này ràng buộc và tương tác lẫn nhau bằng lực hấp dẫn. Alpha Centauri A và B là hai sao sáng có quỹ đạo quay quanh lẫn nhau với một ngôi sao xa hơn và mờ hơn là Proxima Centauri. Hai ngôi sao A và B xuất hiện trên bầu trời tới mắt của bạn như là một ngôi sao, và nó là sao sáng thứ 3 trên bầu trời đêm.

Alpha Centauri cách chúng ta 4,37 năm ánh sáng, nhưng Proxima Centauri thì cách chúng ta 4,24 năm ánh sáng. Sao Proxima có thật sự là một thành viên trong hệ sao ba này ? Tình trạng thật sự của nó không rõ ràng, có thể nó chỉ đơn giản là một ngôi sao đi qua gần đó và không phải là một phần của hệ sao này.

Nếu bạn quan sát qua một kính thiên văn nhỏ thì bạn sẽ thấy được hai ngôi sao chính mà sẽ không thấy sao Proxima, vì nó quá mờ để có thể dễ dàng nhận ra. Sao Alpha Centauri A chỉ là ngôi sao sáng thứ tư trên bầu trời đêm, sau sao Arcturus, nhưng mà vì nó còn có thêm người bạn Alpha Centauri B đồng hành nữa, nên nó vươn lên vị trí thứ ba.

Ngôi sao vàng Alpha Centauri A là ngôi sao loại G2 giống Mặt Trời, mặc dù nó lớn hơn Mặt Trời một chút. Ở gần đó có ngôi sao Hadar - nó là một ngôi sao riêng biệt và đôi khi thường được gọi là Beta Centauri (không nhầm lẫn với Alpha Centauri B), nó xuất hiện mờ hơn Alpha Centauri trên bầu trời vì trên thực tế, Hadar cách xa chúng ta đến 525 năm ánh sáng.

> Quan sát sao Alpha Centauri

+Anh Tuấn Nguyễn theo EarthSky, Wikipedia