Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Hình ảnh Cụm thiên hà Virgo

Hơn một ngàn thiên hà được biết đều là thành viên của Cụm thiên hà Virgo, nhưng những thiên hà lớn nhất ở đó không thuộc dải Ngân Hà mà là những thiên hà thuộc nhóm địa phương của chúng ta. Trong thực tế, các cụm thiên hà rất khó để đánh giá tất cả cùng một lúc bởi vì nó bao gồm cả một khu vực rộng lớn trên bầu trời.

Hình ảnh Cụm thiên hà Virgo. Tác giả : Rogelio Bernal Andreo.
Hình ảnh Cụm thiên hà Virgo. Tác giả : Rogelio Bernal Andreo.

Đây là khu vực rộng lớn ở trung tâm cụm Virgo được máy ảnh chụp lại qua đám mây bụi mờ mờ kéo dài trên mặt phẳng dải Ngân Hà của chúng ta. Thiên hà M87 ở phía dưới và bên trái trung tâm hình ảnh. Ở bên phải của M87 là một chuỗi của các thiên hà được gọi là Chain Markarian. Nhìn kỹ hơn vào hình ảnh, chúng ta sẽ thấy nhiều thiên hà đều là thành viên của Cụm thiên hà Virgo, nó là những vệt sáng mờ. Các thiên hà trong cụm Thiên hà Virgo cách chúng ta trung bình 48 triệu năm ánh sáng, và khoảng cách đó đã được sử dụng để đưa ra một quyết định quan trọng cho Constant Hubble và quy mô của vũ trụ.

Tác giả : Rogelio Bernal Andreo.

Tải hình lớn (2048 × 1110 – 2,86 MB).

Cao Văn Thắng theo APOD