Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Trái Đất xa Mặt Trời nhất năm 2015 vào ngày 7/7

Bữa nay, ngày 7 tháng 7, Trái Đất đến điểm xa Mặt Trời nhất. Trái Đất sẽ tới điểm xa Mặt Trời nhất trên quỹ đạo của nó trong năm nay với khoảng cách là 1,02 AU (tức là khoảng 152,59 triệu cây số) vào lúc 2 giờ 41 sáng nay.

Trái Đất và Mặt Trời được chụp hình bởi sứ mệnh ISS Expedition 13 của NASA vào tháng 4 năm 2006.
Trái Đất và Mặt Trời được chụp hình bởi sứ mệnh ISS Expedition 13 của NASA vào tháng 4 năm 2006.

Quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời không phải là một vòng tròn tuyệt đối, nó là một hình elip. Nên khoảng cách giữa hai thiên thể này sẽ thay đổi 3% trong suốt năm, và sự thay đổi này là không quá lớn. Điều này sẽ làm cho Mặt Trời trên bầu trời của chúng ta xuất hiện nhỏ bé hơn, ngoài ra những tác động khác như nhiệt độ có mát hơn hay không thì có ảnh hưởng rất nhỏ, bạn sẽ khó nhận ra được.

Như hồi đầu năm, vào tháng 1, chúng ta đã có ngày mà Trái Đất tới điểm gần Mặt Trời nhất, còn vào đầu tháng 7 hằng năm, chúng ta có ngày mà Trái Đất xa Mặt Trời nhất. 1 AU (Astronomical unit) là đơn vị thiên văn, bằng với khoảng cách trung bình từ Trái Đất tới Mặt Trời, tức là 149,6 triệu cây số.