Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Hình ảnh mới nhất về bề mặt của Diêm Vương Tinh

Phi thuyền New Horizons đang ở gần Diêm Vương Tinh đã gởi về cho chúng ta hình ảnh cận cảnh về bề mặt của Pluto. Hình ảnh này cho thấy một ngọn núi trẻ cao khoảng 3500 mét trên bề mặt của một thiên thể băng giá. Ngọn núi này được hình thành khoảng 100 triệu năm trước - trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thọ 4,56 tỷ năm của hệ Mặt Trời - và có thể đang trong quá trình phát triển thêm.

Hình ảnh mới nhất về bề mặt của Diêm Vương Tinh. Bản quyền hình : NASA-JHUAPL-SwRI.
Hình ảnh mới nhất về bề mặt của Diêm Vương Tinh. Bản quyền hình : NASA-JHUAPL-SwRI.

Tấm hình này được chụp vào khoảng 1,5 tiếng đồng hồ trước khi tàu New Horizons tới điểm gần nhất so với Diêm Vương Tinh, lúc này tàu cách hành tinh lùn khoảng cách là 770 ngàn cây số. Phần bề mặt trong hình trải rộng khoảng 1 dặm trong thực tế.

+Anh Tuấn Nguyễn theo NASA Goddard Space Flight Center