Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Hình ảnh Diêm Vương Tinh qua các năm

Hình động sau đây được kết hợp lại từ nhiều hình ảnh quan sát khác nhau về Diêm Vương Tinh qua các năm trong suốt nhiều thập kỷ. Hình ảnh đầu tiên là hình phóng to kỹ thuật số khi nó xuất hiện qua kính ở Đài Quan sát Lowell bởi Clyde Tombaugh vào năm 1930. Các hình ảnh tiếp theo cho thấy những cái nhìn khác nhau về Diêm Vương Tinh qua Kính Viễn vọng Không gian Hubble của NASA từ những năm 1990. Rồi những hình cuối cùng được chụp bởi tàu New Horizons của NASA vào năm 2015. Cảnh cuối cùng là cảnh phóng to lên từ một góc của Pluto và cho thấy rõ bề mặt của nó vào ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Hình ảnh Diêm Vương Tinh qua các năm. Thực hiện bởi NASA.
Hình ảnh Diêm Vương Tinh qua các năm. Thực hiện bởi NASA.

Dưới đây là danh sách những tấm hình và tác giả của các hình được sử dụng để ghép nên hình động.
Clyde Tombaugh, Đài Quan sát Lowell, 1930 : http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=19989
Kính Viễn vọng Không gian Hubble, 1996 : http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/solar-system/pluto/1996/09/
Kính Viễn vọng Không gian Hubble, 1994 : http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/solar-system/pluto/1994/17/
Kính Viễn vọng Không gian Hubble, 2011 : http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/solar-system/pluto/2011/23/
Kính Viễn vọng Không gian Hubble, 2002 - 2003 :  http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/solar-system/pluto/2010/06/
New Horizons, 9 tháng 4 năm 2015 : http://pluto.jhuapl.edu/Multimedia/Science-Photos/image.php?page=6&gallery_id=2&image_id=175
New Horizons, 12 tháng 5 năm 2015 : http://pluto.jhuapl.edu/Multimedia/Science-Photos/image.php?page=6&gallery_id=2&image_id=179
New Horizons, 2 tháng 6 năm 2015 : http://pluto.jhuapl.edu/Multimedia/Science-Photos/image.php?page=5&gallery_id=2&image_id=181
New Horizons, 15 tháng 6 năm 2015 : http://pluto.jhuapl.edu/Multimedia/Science-Photos/image.php?page=5&gallery_id=2&image_id=185
New Horizons, 1 tháng 7 năm 2015 : http://pluto.jhuapl.edu/Multimedia/Science-Photos/image.php?page=4&gallery_id=2&image_id=202
New Horizons, 3 tháng 7 năm 2015 : http://pluto.jhuapl.edu/Multimedia/Science-Photos/image.php?page=4&gallery_id=2&image_id=203
New Horizons, 8 tháng 7 năm 2015 : http://pluto.jhuapl.edu/Multimedia/Science-Photos/image.php?page=3&gallery_id=2&image_id=205
New Horizons, 10 tháng 7 năm 2015 : http://pluto.jhuapl.edu/Multimedia/Science-Photos/image.php?page=3&gallery_id=2&image_id=212
New Horizons, 11 tháng 7 năm 2015 : http://pluto.jhuapl.edu/Multimedia/Science-Photos/image.php?page=2&gallery_id=2&image_id=215
New Horizons, 13 tháng 7 năm 2015 : http://pluto.jhuapl.edu/Multimedia/Science-Photos/image.php?page=1&gallery_id=2&image_id=227
New Horizons, 14 tháng 7 năm 2015 : http://pluto.jhuapl.edu/Multimedia/Science-Photos/image.php?page=1&gallery_id=2&image_id=225
New Horizons, 15 tháng 7 năm 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=7iyd-gh2rhM