Header Ads

Trăng hạ huyền tháng Tư âm lịch tối 9/6

Trăng-nửa-trái-sáng-nửa-phải-tối vào tối nay sẽ mọc lên bầu trời từ  nửa đêm, lên cao nhất trên bầu trời vào 5 giờ rưỡi sáng và bạn sẽ tiếp tục quan sát được nó trên cao khi ánh sáng Mặt Trời của ban ngày tới.

Nguồn hình : Architecture & Design.
Nguồn hình : Architecture & Design.

Trăng tối nay sẽ nằm trong chòm sao Pisces (Hai con cá), và nó cách Trái Đất khoảng cách thực tế trong không gian là 369 ngàn cây số vào đêm nay.

Bởi vì ngày hôm sau Mặt Trăng sẽ dịch chuyển hơn 12° so với vị trí của ngày hôm trước. Nên trăng ngày hôm sau sẽ mất khoảng 1 tiếng để quay trở lại vị trí của ngày hôm trước.

Bạn có thể quan sát Mặt Trăng dễ dàng bằng mắt thường, vì nó rất sáng, nhưng dĩ nhiên là bạn có thể quan sát nó qua ống dòm hay kính thiên văn để thấy rõ ràng hơn bề mặt lồi lõm của nó.