Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Trọng lực không bình thường của Thủy Tinh

Điều gì nằm bên dưới bề mặt của Thủy Tinh ? Tàu MESSENGER đã quay xung quanh quỹ đạo của hành tinh này suốt bốn năm và truyền tải dữ liệu của hành tinh này về Trái Đất rất chính xác qua sóng vô tuyến. Trọng lực dị thường của Thủy Tinh được hiển thị trên hình ảnh này với những màu sắc nằm chồng lên nhau, đây chỉ là những màu sắc được thêm vào sau khi xử lý dữ liệu ở Trái Đất, chớ thực tế trên bề mặt Thủy Tinh không có những màu sắc như vậy.

Trọng lực không bình thường của Thủy Tinh. Bản quyền hình : NASA, GSFC's SVS, JHU's APL, Carnegie Inst. Washington.
Trọng lực không bình thường của Thủy Tinh. Bản quyền hình : NASA, GSFC's SVS, JHU's APL, Carnegie Inst. Washington.

Những dữ liệu từ tàu đã cho phép chúng ta tạo nên một bản đồ trọng lực bề mặt Thủy Tinh chi tiết chính xác nhất từ trước tới nay. Màu đỏ cho thấy khu vực đó có trọng lực nhiều hơn, và khu vực đó phải có thứ gì bất thường nằm bên dưới bề mặt. Khu vực trung tâm được gọi là Caloris Basin, là một khu vực rộng lớn trải rộng cỡ 1500 cây số. Vào tuần trước, ngày 30/4, tàu MESSENGER đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nó đã hết nhiên liệu và rớt vô bề mặt của Thủy Tinh.

Bản quyền hình : NASA, GSFC's SVS, JHU's APL, Carnegie Inst. Washington.

Tải hình lớn (2400 × 3000 – 657 KB).