Header Ads

Quan sát sao Vega tối 11/5

Hãy nhìn về gần chân trời hướng đông bắc vào sau 10 giờ khuya để quan sát một ngôi sao màu trắng-xanh đang tỏa sáng ở đó. Ngôi sao đó là sao Vega của chòm sao Lyra (Đờn trời), nó thì sáng và bạn phải chú ý tới nó, vì nó là ngôi sao sáng thứ năm trên bầu trời đêm.

Quan sát sao Vega tối 11/5.
Quan sát sao Vega tối 11/5.

Ngôi sao Vega này có độ sáng rất chuẩn, là +0,0, nhiều người còn sử dụng nó để làm một thước đo độ sáng của các ngôi sao khác nữa. Sao Vega sẽ lên cao dần ở hướng bắc khi bình minh dần tới. Cũng như các ngôi sao khác, Vega sẽ mọc sớm hơn 4 phút trên bầu trời sau mỗi ngày, và cuối cùng nó sẽ thích hợp nhất cho bạn quan sát vào đầu mùa thu.