Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Hành tinh kim cương gần hệ Mặt Trời

Ngoại hành tinh 55 Cancri e là một hành tinh trong chòm sao Cancer (Con cua), có khối lượng gấp 8 lần Trái Đất và đường kính của nó gấp khoảng 2 lần đường kính Trái Đất.

[Ftvh] Hành tinh kim cương gần hệ Mặt Trời.
Hành tinh kim cương gần hệ Mặt Trời.

Nó cần chưa đến 18 giờ để hoàn thành một quỹ đạo và nó được cho là hành tinh trong cùng trong hệ hành tinh của mình. 55 Cancri e được tìm ra ngày 30 tháng 8 năm 2004. Tuy nhiên, trước khi được tính toán lại và quan sát vào năm 2010, hành tinh này được cho là phải mất 2,8 ngày để quay xung quanh ngôi sao của mình.

Vào tháng 10 năm 2012, người ta tuyên bố rằng 55 Cancri e có thể là một hành tinh có chứa 1 phần 3 là kim cương nguyên gốc.

Nguồn thông tin : Yale News
Nguồn hình : Curiosity