Header Ads

Đào sâu mỗi tiếng 1 mét, bạn sẽ tới được lõi Trái Đất sau 727 năm

Nếu bạn có thể đào hố cứ mỗi tiếng sâu thêm một mét, thì bạn sẽ tới lõi Trái Đất sau khoảng 727 năm. Nếu bạn đào được tới lõi Trái Đất, tức là bạn đã phá kỷ lục thế giới về điểm sâu nhân tạo sâu nhất và đi sâu hơn 500 lần so với kỷ lục đó.

[Ftvh] Đào sâu mỗi tiếng 1 mét, bạn sẽ tới được lõi Trái Đất sau 727 năm.
Đào sâu mỗi tiếng 1 mét, bạn sẽ tới được lõi Trái Đất sau 727 năm.

Điểm sâu nhất do con người tạo ra tính tới hiện nay là đáy lỗ khoan siêu sâu Sakhalin-1 (Сахалин-1) trên đảo Sakhalin, tỉnh Sakhalin ở phía đông nước Nga, khu vực bắc Thái Bình Dương. Lỗ này khoan vào lòng đất tính tới 28/1/2011 là âm 12 ngàn 345 mét so với mặt đất xung quanh.

Nguồn thông tin : Wikipedia
Nguồn hình : Curiosity