Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Tinh vân hành tinh Mz3 : Tinh vân con kiến

Tại sao tinh vân con kiến này không phải là một quả cầu lớn ? Tinh vân hành tinh Mz3 đang được tạo nên từ một ngôi sao lớn như Mặt Trời của chúng ta, và nó sẽ có hình cầu. Tại sao dòng vật chất tạo nên tinh vân không tạo thành một vật hình cầu mà lại có hình dạng như con kiến thế này ? Có thể là những dòng vật chất đi ra với tốc độ cao 1000 cây số mỗi giây tạo nên kiểu cấu trúc kéo dài như thế này, và do từ tính của ngôi sao mà bạn có thể thấy nó nằm ở giữa tinh vân.

Tinh vân hành tinh Mz3 : Tinh vân con kiến. Bản quyền hình : R. Sahai (JPL) et al., Hubble Heritage Team, ESA, NASA.
Tinh vân hành tinh Mz3 : Tinh vân con kiến. Bản quyền hình : R. Sahai (JPL) et al., Hubble Heritage Team, ESA, NASA.

Một câu trả lời khả thi nữa có thể là Mz3 đang ẩn giấu một ngôi sao thứ hai mờ hơn, ngôi sao này có quỹ đạo gần với quỹ đạo của ngôi sao sáng kia. Giả thuyết cho rằng có thể hai ngôi sao cạnh tranh quỹ đạo với nhau và từ trường của ngôi sao chính làm dịch chuyển các dòng vật chất. Ngôi sao chính của tinh vân tương tự như Mặt Trời của chúng ta, các nhà thiên văn học hy vọng rằng sự hiểu biết của chúng ta về con kiến khổng lồ trong không gian này sẽ cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về tương lai của Mặt Trời và địa cầu của chúng ta.

Bản quyền hình : R. Sahai (JPL) et al., Hubble Heritage Team, ESA, NASA.

> Tải hình lớn (1072 × 708 – 246 KB).