Header Ads

Những cột bụi bí ẩn trong Tinh vân Carina

Hình ảnh này là những ngôi sao sáng và những cột bụi trong Tinh vân Carina. Ánh sáng và những cơn gió lớn đầy năng lượng từ các ngôi sao mới được hình thành bốc hơi và phân tán thành các vườn ươm sao đầy bụi bặm, các ngôi sao được hình thành ra trong những vườn ươm này.

Những cột bụi bí ẩn trong Tinh vân Carina. Bản quyền hình : Hubble Legacy Archive, NASA, ESA; Tác giả và chỉnh sửa hình : David Forteza.
Những cột bụi bí ẩn trong Tinh vân Carina. Bản quyền hình : Hubble Legacy Archive, NASA, ESA; Tác giả và chỉnh sửa hình : David Forteza.

Những thứ trong hình này tọa lạc trong Tinh vân Carina và có tên gọi không chánh thức là Mystic Mountain (Núi bí ẩn), những cột bụi này được tạo nên hầu hết bởi khí hydro và nó tương đối mỏng hơn so với không khí. Chúng cách chúng ta khoảng 7500 năm ánh sáng. Hình ảnh này được chụp bởi Kính Viễn vọng Không gian Hubble và đã được chỉnh sửa kỹ thuật để làm nổi bật lên vùng ngoài của Tinh vân Carina. Trong vòng một triệu năm tới, các ngôi sao sẽ chiến thắng trường nhìn này và những cột bụi này sẽ bị phá hủy.

Bản quyền hình : Hubble Legacy Archive, NASA, ESA; Tác giả và chỉnh sửa hình : David Forteza.

Tải hình lớn (2000 × 1600 – 1,53 MB).