Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Ngày này năm xưa : Albert Einstein giới thiệu thuyết tương đối rộng

Ngày 20 tháng 3 năm 1916, bài báo đầu tiên trình bày về Thuyết tương đối rộng của Albert Einstein đã được đăng trên tạp chí Annalen der Physik, số 49, trang 769. Bài báo có tựa đề : "Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie". Thuyết tương đối của Einstein đã giải thích được những nhiễu động trong quỹ đạo biểu kiến của hành tinh Thủy mà cơ học Newton không giải thích được. Thuyết tương đối của Einstein đã được chứng minh bằng cách đo đạc vị trí các ngôi sao trong một lần nhật thực năm 1919.

Ngày này năm xưa : Albert Einstein giới thiệu thuyết tương đối rộng.
Ngày này năm xưa : Albert Einstein giới thiệu thuyết tương đối rộng.

Thuyết tương đối rộng, hay còn gọi là Thuyết tương đối tổng quát, là một lý thuyết do nhà vật lý Albert Einstein công bố vào năm 1916. Không-thời gian xung quanh một vật có khối lượng sẽ bị bẻ cong. Điều đó có nghĩa là, khi ánh sáng từ các ngôi sao đi qua gần Mặt Trời, nó sẽ bị cong đi trước khi đến được mắt người quan sát tại Trái Đất. Mỗi ngôi sao sẽ bị lệch đi so với vị trí thông thường (khi ánh sáng từ ngôi sao đến mắt người quan sát tại Trái Đất không đi qua gần Mặt Trời, ví dụ khi ngắm sao vào ban đêm). Ngôi sao sẽ ở cách xa Mặt Trời một chút hơn là nó phải như vậy. Sử dụng Thuyết tương đối rộng có thể tính toán ra độ lệch giữa vị trí thực tế và vị trí biểu kiến của một ngôi sao.

Bài báo "Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie."
Bài báo "Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie."

Tham khảo :
• Nhật thực toàn phần kiểm chứng Thuyết tương đối rộng
• Thuyết tương đối rộng
• Bài báo Die Grundlagen der allgemeinen Relativitästheorie

+Anh Tuấn Nguyễn tham khảo Trần Tuấn Tú (HAAC), Wikipedia tiếng Việt