Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Mặt Trăng nằm gần hành tinh Mộc tối ngày 29/3

Tối bữa nay và tối ngày mai, ngày 29 và 30 tháng 3 năm 2015, bạn sẽ quan sát được trăng mùng 10 và 11 tháng Hai âm lịch giao hội gần với hành tinh Mộc.

Hình này chỉ mang tánh chất minh họa, thực tế Mặt Trăng tối nay không phải bán nguyệt và hành tinh Mộc nằm xa hơn thế. Tác giả hình : blh2 trên mạng Reddit.
Hình này chỉ mang tánh chất minh họa, thực tế Mặt Trăng tối nay không phải bán nguyệt và hành tinh Mộc nằm xa hơn thế. Tác giả hình : blh2 trên mạng Reddit.

Cả hai thiên thể này sẽ nằm trong chòm sao Cancer (Con cua), bạn sẽ thấy được chúng nằm cao hơn 60 độ so với chân trời hướng tây và cả hai sẽ lên cao rồi lặn dần xuống chân trời hướng tây vào 2 giờ sáng hôm sau.

Tối ngày 29/3, Mặt Trăng sẽ cách hành tinh Mộc khoảng 10 thiên độ, còn tối ngày 30/3, cả hai thiên thể sẽ cách nhau chừng 5 độ trời.