Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Sẽ như thế nào nếu Trái Đất có vành đai của hành tinh Thổ ?

Bạn đã có bao giờ nhìn thấy vành đai của hành tinh Thổ và ước gì Trái Đất cũng có một cái vành đai như vậy ? Vậy sẽ như thế nào nếu như Trái Đất cũng có một vành đai như hành tinh Thổ ? Vì hai hành tinh có nhiều đặc tính khác nhau nên nếu muốn trả lời được câu hỏi này thì bạn phải sử dụng nhiều công thức, bài toán và các thí dụ khác nhau, nhưng bạn có thể làm điều dễ dàng hơn đó là đồ họa hình minh họa về nó. Và dưới đây là bộ hình mô tả cho câu hỏi Trái Đất sẽ như thế nào nếu nó có vành đai của hành tinh Thổ ? được tạo ra bởi John BradyAstronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Trái Đất cùng vành đai của hành tinh Thổ khi nhìn từ ngoài không gian. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.
Trái Đất cùng vành đai của hành tinh Thổ khi nhìn từ ngoài không gian. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Nhìn từ trên cao và dưới thấp là đường chân trời. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.
Nhìn từ trên cao và dưới thấp là đường chân trời. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Mặt Trăng của Trái Đất cùng vành đai của hành tinh Thổ khi nhìn từ ngoài không gian. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.
Mặt Trăng của Trái Đất cùng vành đai của hành tinh Thổ khi nhìn từ ngoài không gian. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Mặt Trăng của Trái Đất cùng vành đai của hành tinh Thổ khi nhìn từ ngoài không gian. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.
Mặt Trăng của Trái Đất cùng vành đai của hành tinh Thổ khi nhìn từ ngoài không gian. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Phần bóng tối của Trái Đất che lên vành đai. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.
Phần bóng tối của Trái Đất che lên vành đai. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Phần bóng tối của Trái Đất che lên vành đai. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.
Phần bóng tối của Trái Đất che lên vành đai. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Vành đai của hành tinh Thổ và vệ tinh Enceladus của nó. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.
Vành đai của hành tinh Thổ và vệ tinh Enceladus của nó. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Vành đai của hành tinh Thổ và Mặt Trăng của Trái Đất. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.
Vành đai của hành tinh Thổ và Mặt Trăng của Trái Đất. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Vành đai của hành tinh Thổ và vệ tinh Prometheus của nó. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.
Vành đai của hành tinh Thổ và vệ tinh Prometheus của nó. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Vành đai của hành tinh Thổ và vệ tinh Titan cùng vệ tinh Rhea của nó. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.
Vành đai của hành tinh Thổ và vệ tinh Titan cùng vệ tinh Rhea của nó. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Vành đai của hành tinh Thổ và vệ tinh Titan của nó. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.
Vành đai của hành tinh Thổ và vệ tinh Titan của nó. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Mặt Trăng của Trái Đất cùng vành đai của hành tinh Thổ khi nhìn từ ngoài không gian. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.
Mặt Trăng của Trái Đất cùng vành đai của hành tinh Thổ khi nhìn từ ngoài không gian. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Mặt Trăng của Trái Đất cùng vành đai của hành tinh Thổ và dải Ngân Hà khi nhìn từ ngoài không gian. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.
Mặt Trăng của Trái Đất cùng vành đai của hành tinh Thổ và dải Ngân Hà khi nhìn từ ngoài không gian. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Vành đai của hành tinh Thổ và vệ tinh Titan của nó trong chòm sao Orion. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.
Vành đai của hành tinh Thổ và vệ tinh Titan của nó trong chòm sao Orion. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Vành đai của hành tinh Thổ và vệ tinh Titan của nó trong chòm sao Orion. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.
Vành đai của hành tinh Thổ và vệ tinh Titan của nó trong chòm sao Orion. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Vành đai của hành tinh Thổ và vệ tinh Dione. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.
Vành đai của hành tinh Thổ và vệ tinh Dione. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Vành đai của hành tinh Thổ và trăng khuyết. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Trái Đất cùng vành đai của hành tinh Thổ khi nhìn từ ngoài không gian. Tác giả : John Brady ở Astronomy Central trên mạng xã hội Reddit.

Bạn chú ý rằng vì vành đai này là của hành tinh Thổ nên nó lớn hơn rất nhiều so với Trái Đất khi đặt trong cùng một góc nhìn này.

   Tải bộ hình về (489 KB)