Header Ads

Quan sát hành tinh Hỏa và hành tinh Kim trên bầu trời chiều 21/1

Hành tinh Hỏa sẽ nằm cao hơn hành tinh Kim khoảng 15°, và hành tinh Kim thì cao khoảng 15° so với chân trời hướng tây vào sau 6 giờ chiều ngày 21 tháng 1, cả hai sẽ thấp hơn 5° vào 6 giờ rưỡi và hành tinh Kim sẽ lặn đi mất sau 7 giờ tối trong khi hành tinh Hỏa là sau 8 giờ tối.

Minh họa bầu trời hướng tây lúc 6 giờ chiều ngày 21 tháng 1 năm 2015.
Minh họa bầu trời hướng tây lúc 6 giờ chiều ngày 21 tháng 1 năm 2015.

Hành tinh Kim sẽ dần lên cao hơn trên bầu trời cho tới ngày 7 tháng 6 năm nay, nó sẽ nằm xa nhất về phía đông và tỏa sáng với độ sáng biểu kiến là -5,0, hành tinh Kim sẽ ở vị trí tốt để quan sát. Bạn hãy quan sát nó thấp gần chân trời hướng tây sau hoàng hôn cho tới sau 9 giờ tối trong chòm sao Cancer (Con cua).

Bạn có thể xem các sự kiện trong tuần từ 18/1 tới 24/1/2015 tại bài viết này.