Header Ads

Trăng trương huyền to dần tháng 10 âm lịch năm Giáp Ngọ

Trăng trương huyền sắp tròn tối nay ngày 13 tháng 10 âm lịch, tức là ngày 4 tháng 12 năm 2014 bởi Phan Hoàng Phúc ở Thủ Đức. Cảm ơn bạn đã gởi hình cho Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay :D

Trăng trương huyền sắp tròn tối nay ngày 13 tháng 10 âm lịch, tức là ngày 4 tháng 12 năm 2014 bởi Phan Hoàng Phúc ở Thủ Đức.