Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Trăng trương huyền to dần tháng 10 âm lịch năm Giáp Ngọ

Trăng trương huyền sắp tròn tối nay ngày 13 tháng 10 âm lịch, tức là ngày 4 tháng 12 năm 2014 bởi Phan Hoàng Phúc ở Thủ Đức. Cảm ơn bạn đã gởi hình cho Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay :D

Trăng trương huyền sắp tròn tối nay ngày 13 tháng 10 âm lịch, tức là ngày 4 tháng 12 năm 2014 bởi Phan Hoàng Phúc ở Thủ Đức.