Header Ads

Loạt hình trăng đầu tháng 9 nhuần âm lịch năm Giáp Ngọ

Dưới đây là bộ hình trăng đầu tháng 9 nhuần âm lịch bởi Nguyễn Tiểu Long chụp ở Hoài Đức, Hà Nội bởi Nokia Lumia 720 qua kính thiên văn khúc xạ tự chế d70f900, thị kính plossl 25mm. Cảm ơn bạn đã gởi hình cho Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay.

Trăng non đầu tháng ngày 29 tháng 10 năm 2014 tức ngày 6 tháng 9 nhuần âm lịch năm Giáp Ngọ.
Trăng non đầu tháng ngày 29 tháng 10 năm 2014 tức ngày 6 tháng 9 nhuần âm lịch năm Giáp Ngọ.

Trăng non đầu tháng ngày 30 tháng 10 năm 2014 tức ngày 7 tháng 9 nhuần âm lịch năm Giáp Ngọ.
Trăng non đầu tháng ngày 30 tháng 10 năm 2014 tức ngày 7 tháng 9 nhuần âm lịch năm Giáp Ngọ.

Trăng non đầu tháng ngày 31 tháng 10 năm 2014 tức ngày 8 tháng 9 nhuần âm lịch năm Giáp Ngọ.
Trăng non đầu tháng ngày 31 tháng 10 năm 2014 tức ngày 8 tháng 9 nhuần âm lịch năm Giáp Ngọ.

Trăng non đầu tháng ngày 1 tháng 11 năm 2014 tức ngày 9 tháng 9 nhuần âm lịch năm Giáp Ngọ.
Trăng non đầu tháng ngày 1 tháng 11 năm 2014 tức ngày 9 tháng 9 nhuần âm lịch năm Giáp Ngọ.

Xem hình trên Flickr của Nguyễn Tiểu Long.