Header Ads

Hành tinh Hỏa tỏa sáng trong cái bình trà của chàng cung thủ vào chiều tối 6/11

Hành tinh Hỏa vẫn ở vị trí quen thuộc của nó, nó sẽ tỏa sáng trên bầu trời chiều hướng tây nam ở khu vực nhóm sao Cái bình trà của chòm sao Sagittarius (Người bắn cung) với độ sáng biểu kiến là +0,9, nó sẽ lặn sau 8 giờ tối. Bạn hãy quan sát qua ống kính thiên văn để thấy được đĩa hành tinh dài 6" của nó.

Bầu trời hướng tây nam lúc 7 giờ tối ngày 6/11/2014. Hành tinh Hỏa ở ngay kế bên Nhóm sao Cái bình trà của chòm sao Sagittarius (Người bắn cung) và nó sẽ lặn từ sau 8 giờ tối.
Bầu trời hướng tây nam lúc 7 giờ tối ngày 6/11/2014. Hành tinh Hỏa ở ngay kế bên Nhóm sao Cái bình trà của chòm sao Sagittarius (Người bắn cung) và nó sẽ lặn từ sau 8 giờ tối.

Xem các sự kiện quan sát trong tuần từ 2/11 tới 8/11/2014 tại bài viết này.

+Anh Tuấn Nguyễn tham khảo từ EarthSky và Astronomy.com