Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Bộ hình về hỏa tiễn Antares trước và sau khi bị nổ tung

Theo như Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay đã đưa tin vào vài ngày trước, một hỏa tiễn không người lái chở hàng hóa và nhiên liệu để cung cấp cho Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ như một quả cầu lửa khổng lồ sau sáu giây cất cánh vào lúc 6 giờ sáng nay ngày 29/10/2014 theo giờ Sài Gòn (tức là 6 giờ chiều ngày 28/10/2014 theo giờ ở bãi phóng) từ bãi phóng Wallops ở đảo Wallops, bang Virginia của nước Mỹ. Không có ai bị thương trong vụ nổ hỏa tiễn 14 tầng cao 40 mét (131 feet) với tải trọng 240 tấn này, nhưng hỏa tiễn bị hư hại toàn bộ và các trang thiết bị ở bãi phóng cũng bị hỏng hóc. Dưới đây là những hình ảnh về về hỏa tiễn Antares trước và sau khi bị nổ tung được chụp bởi những người làm việc tại NASA.

Tất cả thời gian trong chú thích của các hình đều được tính theo thời gian tại bãi phóng Wallops, hãy cộng thêm 12 tiếng đồng hồ sẽ ra kết quả thời gian tính theo giờ Việt Nam.

   Tải bộ hình về (174 MB)

Hỏa tiễn Antares vào 6 giờ chiều ngày 25/10/2014 vừa qua tại bãi phóng Wallops ở đảo Wallops, bang Virginia của nước Mỹ. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Hỏa tiễn Antares vào 6 giờ chiều ngày 25/10/2014 vừa qua tại bãi phóng Wallops ở đảo Wallops, bang Virginia của nước Mỹ. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 24/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào nửa đêm 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào nửa đêm 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào nửa đêm 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào nửa đêm 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào nửa đêm 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào nửa đêm 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào nửa đêm 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào nửa đêm 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào nửa đêm 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào nửa đêm 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 25/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 26/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 26/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 26/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 26/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào chiều 26/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào chiều 26/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào chiều 26/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào chiều 26/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào chiều 26/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào chiều 26/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào chiều 27/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào chiều 27/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào chiều 27/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào chiều 27/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 28/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 28/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 28/10/2014, chỉ sau 6 giây hỏa tiễn được phóng lên. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 28/10/2014, chỉ sau 6 giây hỏa tiễn được phóng lên. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 28/10/2014, chỉ sau 6 giây hỏa tiễn được phóng lên. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 28/10/2014, chỉ sau 6 giây hỏa tiễn được phóng lên. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 28/10/2014, chỉ sau 6 giây hỏa tiễn được phóng lên. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 28/10/2014, chỉ sau 6 giây hỏa tiễn được phóng lên. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 28/10/2014, chỉ sau 6 giây hỏa tiễn được phóng lên. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 28/10/2014, chỉ sau 6 giây hỏa tiễn được phóng lên. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Rachel Kraft là phát ngôn viên của NASA (trái), Frank Culbertson là phó chủ tịch ở Tập đoàn Orbital Sciences (giữa) và Bill Wrobel là giám đốc bãi phóng Wallops của NASA (phải) trong một buổi họp báo được tổ chức sau khi sự cố xảy ra vào tối ngày 28/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.
Rachel Kraft là phát ngôn viên của NASA (trái), Frank Culbertson là phó chủ tịch ở Tập đoàn Orbital Sciences (giữa) và Bill Wrobel là giám đốc bãi phóng Wallops của NASA (phải) trong một buổi họp báo được tổ chức sau khi sự cố xảy ra vào tối ngày 28/10/2014. Bản quyền hình ảnh : NASA/Joel Kowsky.

Một cái nhìn từ trên không được chụp vào ngày 29/10/2014 cho thấy bãi phóng Wallops sau khi xảy ra sự cố vào tối bữa trước. Bản quyền hình ảnh : NASA/Terry Zaperach.
Một cái nhìn từ trên không được chụp vào ngày 29/10/2014 cho thấy bãi phóng Wallops sau khi xảy ra sự cố vào tối bữa trước. Bản quyền hình ảnh : NASA/Terry Zaperach.

Một cái nhìn từ trên không được chụp vào ngày 29/10/2014 cho thấy bãi phóng Wallops sau khi xảy ra sự cố vào tối bữa trước. Bản quyền hình ảnh : NASA/Terry Zaperach.
Một cái nhìn từ trên không được chụp vào ngày 29/10/2014 cho thấy bãi phóng Wallops sau khi xảy ra sự cố vào tối bữa trước. Bản quyền hình ảnh : NASA/Terry Zaperach.

Tất cả thời gian trong chú thích của các hình đều được tính theo thời gian tại bãi phóng Wallops, hãy cộng thêm 12 tiếng đồng hồ sẽ ra kết quả thời gian tính theo giờ Việt Nam.

   Tải bộ hình về (174 MB)