Header Ads

Quan sát trăng thượng huyền vào tối 1/10

Mặt Trăng sẽ đạt pha trăng thượng huyền vào lúc 02:34 sáng 2/10. Mặt Trăng sẽ mọc lên bầu trời từ lúc 11:30 sáng ngày 1/10, nhưng nó sẽ không gây sự chú ý bởi vì Mặt Trời tới 17:46 mới chịu lặn. Bạn sẽ không quan sát được Mặt Trăng vào đúng thời điểm xảy ra pha thượng huyền vì 22:30 là trăng đã lặn, tuy nhiên buổi tối này bạn vẫn quan sát được Mặt Trăng một cách bình thường, nó sẽ nằm ở trên khu vực nhóm sao Bình trà thuộc chòm sao Sagittarius (Người bắn cung).

Trăng thượng huyền. Xem hình ảnh trên trang của tác giả.

Bạn có thể xem bầu trời trong tuần từ 28/9 tới 4/10 tại bài viết này.

+Anh Tuấn Nguyễn theo Astronomy và EarthSky