Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Làm thế nào để quan sát Tam giác mùa hè vào tháng chín ?

Tam giác mùa hè bao gồm ba ngôi sao sáng trong ba chòm sao riêng biệt. Các ngôi sao Chức Nữ (Vega) trong chòm sao Thiên Cầm (Lyra), Deneb trong chòm sao Thiên Nga (Cygnus), và sao Ngưu Lang (Altair) trong chòm sao Thiên Ưng (Aquila). Những ngôi sao này quan sát được rõ ràng cho dù có ánh sáng của Mặt Trăng.

Bầu trời hướng đông lúc 7 giờ tối ngày 9/9/2014.
Bầu trời hướng đông lúc 7 giờ tối ngày 9/9/2014.

Tam giác mùa hè nổi bật vào những buổi tối mùa hè, nhưng bây giờ, khi chúng ta đang chuyển dần sang mùa đông nhưng chúng ta vẫn có một vài tháng để xem nhóm sao lớn này (một nhóm sao là một hình dạng nào đó tạo nên từ các ngôi sao và không được công nhận là một chòm sao chánh thức). Nhóm sao này đã phủ bóng từ phía nam tới thiên đỉnh vào giữa buổi tối trong tháng chín và đầu buổi tối trong tháng mười. Sau khi Mặt Trăng biến khỏi bầu trời đêm vào giữa tháng chín, tìm kiếm dải các ngôi sao sáng mà chúng ta gọi là dải Ngân Hà vì nó chạy qua Tam giác mùa hè.

Tác giả hình ảnh : cipdatajeffb.

Với bản đồ đang có trên đầu bài viết, bạn hãy nhìn về hướng nam tới gần trên đỉnh đầu vào tối tháng chín hoặc tháng mười. Bạn chỉ cần ngã đầu nhìn thẳng lên, bạn sẽ thấy ba ngôi sao sáng tạo thành Tam giác mùa hè. Làm thế nào bạn có thể nhận ra chúng ? Sao Ngưu Lang (Altair) đáng chú ý như một ngôi sao sáng với hai ngôi sao mờ ở hai bên của nó. Sao Deneb nằm ở trên cùng của một nhóm sao khác mà được gọi là Thập tự phương bắc. Và sao Chức Nữ (Vega) có thể nhận ra màu xanh sapphire của nó, và chòm sao Thiên Cầm (Lyra) của nó là nhỏ và khác biệt về hình dạng. Thiên Cầm bao gồm một hình tam giác nhỏ, trong đó Vega là một phần, với một hình bình hành nhỏ kèm theo.

Cuối cùng, nếu bạn đang quan sát bầu trời đêm, bạn sẽ thấy một khu vực rất nhiều sao và trải dài thành một dải sáng, đó là dải Ngân Hà và nó chạy qua giữa của Tam giác mùa hè. Vào các buổi tối của tháng chín và tháng mười, hãy tìm Tam giác mùa hè tỏa sáng từ hướng nam của bầu trời tới gần trên thiên đỉnh, nó được xác định bởi sao Chức Nữ, sao Deneb và sao Ngưu Lang. Mặc dù bạn có thể thấy những ngôi sao sáng của Tam giác mùa hè vào một đêm trăng sáng, nhưng bạn sẽ phải cần một bầu trời tối để xem dải sao sáng của Ngân Hà. Nếu có quá nhiều ánh sáng của Mặt Trăng tối nay, hãy thử lại sau vài ngày nữa.

Lương Nam dịch từ EarthSky