Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Khi nào diễn ra trăng rằm vào thứ sáu ngày 13 ?

Cực điểm trăng rằm tháng này diễn ra vào lúc 4:11 UTC (tức 11:11 theo giờ Việt Nam) ngày 13/6/2014. Chúng ta hãy cùng xem những ngày trăng rằm nào diễn ra vào thứ sáu ngày 13 trong quá khứ và tương lai nhé.


Dưới đây là danh sách các ngày trăng tròn vào thứ sáu ngày 13 trong quá khứ và tương lai được thống kê bởi researchmaniacs.com

Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 1903

Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 1905

Thứ sáu, ngày 13 tháng 6 năm 1919

Thứ sáu, ngày 13 tháng 1 năm 1922

Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 1970

Thứ sáu, ngày 13 tháng 7 năm 1984

Thứ sáu, ngày 13 tháng 2 năm 1987

Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 1998

Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2000

Thứ sáu, ngày 13 tháng 6 năm 2014

Thứ sáu, ngày 13 tháng 8 năm 2049

Thứ sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2063

Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2065

Thứ sáu, ngày 13 tháng 2 năm 2082.

Anh Tuấn Nguyễn theo EarthSky