Header Ads

Đom đóm và những ngôi sao đêm

Hình ảnh dưới đây được thực hiện trong khu rừng đầy đom đóm, một vài cây như vầy cũng đã có tới hàng trăm con vây xung quanh. Những con đom đóm đực phát ra ánh sáng để thu hút bạn tình, bạn cũng có thể xem thêm về đom đóm ở bài viết nầy. Khu rừng cũng được tiếp thêm ánh sáng từ những ngôi sao trên bầu trời, những ngôi sao thực sự là phông nền đẹp cho khung cảnh nơi đây. Khu vực nầy thuộc núi Malshej Ghat, Ấn Độ.


Bạn cũng có thể xem thêm tại trang Facebook của tác giả.Tác giả : Abhijit Juvekar