Header Ads

Quầng Mặt Trăng, Sao Mộc và một chiếc máy bay trên bầu trời Manila tối 13/1

Quầng Mặt Trăng trên bầu trời Manila, Philippines cùng Sao Mộc và một chiếc máy bay bay ngang qua vào tối 13/1 vừa qua. Đêm nay 14/1 và đêm mai 15/1, Mặt Trăng sẽ tiến gần đến Sao Mộc và nằm trong lục giác mùa đông (xem bài viết).

Quầng Mặt Trăng, Sao Mộc và một chiếc máy bay trên bầu trời Manila tối 13/1. Tác giả : Jv Noriega.
Quầng Mặt Trăng, Sao Mộc và một chiếc máy bay trên bầu trời Manila tối 13/1. Tác giả : Jv Noriega.