Header Ads

Tạp chí Sky and Telescope tháng 9 năm 2013

Hãy để tạp chí Sky and Telescope hướng dẫn bạn về những kỳ quan của bầu trời đêm. Với Sky and Telescope, bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết về những chiếc kính thiên văn mới nhất và những sự kiện thiên văn thú vị nhất.


Bạn có thể xem trực tuyến tại đây, hoặc tải về tại đây.