Header Ads

Video hai mặt trăng của Sao Hỏa chuyển động qua nhau trên bầu trời đêm hành tinh đỏ

Video này được ghép lại từ nhiều hình ảnh tĩnh được chụp bởi máy ảnh trên tàu tự hành Curiosity Rover đang hướng lên bầu trời đêm của Sao Hỏa. Vệ tinh Phobos lớn hơn vệ tinh còn lại của Sao Hỏa là Deimos. Bạn có thể thấy miệng núi lửa Stickney trên bề mặt của Phobos.Bản quyền video : NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems/Texas A&M Univ.