Header Ads

Mặt Trăng đến gần Sao Thổ vào buổi tối

Vài ngày trước, Mặt Trăng đã mọc lên từ chân trời phía tây cùng với hành tinh Sao Kim sáng chói và nằm gần sao Spica. Còn hôm nay thì bạn sẽ được quan sát Mặt Trăng tiến gần đến Sao Thổ vào buổi tối.

Vị trí của trăng non đầu tháng từ ngày 9 đến ngày 12. Hình minh họa bởi Tạp chí Sky and Telescope.
Vị trí của trăng non đầu tháng từ ngày 9 đến ngày 12. Hình minh họa bởi Tạp chí Sky and Telescope.

Hiện đang là trăng lưỡi liềm, nên bạn sẽ không bị ánh trăng phá hỏng buổi quan sát sao băng của mình vì ánh sáng trăng mờ và lúc xảy ra cực điểm sao băng thì Mặt Trăng đã lặn sớm mất rồi.

Vài ngày nữa, Mặt Trăng sẽ tiến gần đến chòm sao công lý Libra (Thiên Bình) và ấm trà của chòm sao Sagittarius (Cung Thủ).

Anh Tuấn Nguyễn